از حمايت های دل گرم کننده از “همگامی” تشکر می کنيم!

ائتلاف ۵ حزب و سازمان سياسی با عنوان “همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران” بازتاب وسيعی در رسانه ها و شکه های اجتماعی يافت و با استقبال گسترده ای روبرو گرديد. برخی جريان های سياسی، فعالان سياسی و مدنی، ايرانيان درون مرزی و برون مرزی با انتشار اطلاعيه، ارسال پيام و ايميل و يا تماس تلفنی از تشکيل “همگامی” اظهار خرسندی کرده و شادباش گفتند. 

“همگامی” از اينکه ائتلاف ۵ حزب و سازمان با استقبال گسترده مواجه شد و در رسانه ها و شبکه های اجتماعی بازتاب وسيعی پيدا کرد، خوشحال است و از حمايت های دل گرم کننده از “همگامی” و شادباش ها  کمال تشکر را دارد.

ما به عنوان يک بلوک جمهوری خواهی بار ديگر آمادگی خود را برای گفتگو و همکاری با ساير جريان های جمهوری خواه به منظور ايجاد ثقل جمهوری خواهی اعلام می داريم. 

با احترام

دبيرخانه “همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران”

۱۶ مارس ۲۰۲۳

آدرس تماس:

ايميل

[email protected]