اطلاعیه دوم کنفرانس جمهوری خواهی

سال گرد اعلام “همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران”

شهر کلن آلمان، ۱۸ فروردين ۱۴۰۳ ـ ۶ آوريل ۲۰۲۴، ساعت ۱۰ صبح تا ۱۹ عصر

گفتگوها

پانل اول: “چگونه ثقل جمهوری خواهی را شکل دهيم؟”
مهديه گلرو، خالد عزيزی، همايون مهمنش و بهروز خليق

پانل دوم: “اوضاع کنونی کشور و راهبرد گذار از جمهوری اسلامی”
مريم سطوت، حسن شريعتمداری، کمال ارس و مهرداد درويش پور

سخنرانان کنفرانس
الهه امانی،
ژاله وفا،
طناز کلاه چيان،
مريم باغيشنی،
نيره توحيدی،
آرش سرکوهی،
رضا حسين بر،
رضا خبوک،
کاظم کردوانی و
محمدرضا نيکفر

گزارش فعاليت “همگامی”
صادق شجاعی، مهدی فتاپور و مزدک ليماکشی

گردانندگان کنفرانس و پانل ها
توران همتی، رزا روزبهان و اميد اقدمی

آدرس محل برگزاری کنفرانس

DJH Jugenherberge Köln – RiehlAn der Schanz 1450735 Köln

آدرس ها
ايميل همگامی  [email protected]
آدرس اتاق زوم برای شرکت مجازی در کنفرانس  
https://zoom.us/j/7235013854پخش مستقيم کنفرانس در يوتوب  https://youtube.com/@hamgamijds