برگزاری کنفرانس جمهوری‌خواهی به مناسبت سالگرد تاسیس همگامی

«همگامی برای جمهوری سکولاردموکرات در ایران» محصول ائتلاف پنج حزب و سازمان جمهوری‌خواه است که سال گذشته به طور رسمی موجودیت خود را با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی لندن، اعلان عمومی کرد.

این ائتلاف، سپس اصول بنیادین خود را تحت عنوان «مبانی همگامی برای جمهوری سکولاردموکرات در ایران» منتشر نمود.

کنفرانس جمهوری‌خواهی به مناسبت سال‌گرد اعلام موجودیت «همگامی» برگزار می‌شود.