برگزاری کنفرانس مطبوعاتی «همگامی برای جمهوری سکولار دمکرات در ایران»

در این کنفرانس مطبوعاتی که در کتابخانه مرکزی دانشگاه لندن برگزار شد، در مورد همگامی برای جمهوری سکولار دمکرات در ایران و مبانی این ائتلاف توضیح داده شد، نمایندگان احزاب تشکیل دهنده‌ی همگامی به سوالات خبرنگان و رسانه‌های ارتباط جمعی پاسخ دادند

شرکت کنندگان در کنفرتنس مطبوعاتی:

محمود جعفری – جبهه ملی ایران – اروپا؛

بهروز خلیق – حزب چپ ایران (فدائیان خلق)؛

+مریم سطوت – اتحاد جمهوریخواهان ایران؛

مهدیه گلرو – همبستگی جمهوریخواهان ایران؛

همایون مهمنش – سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور

اداره کننده جلسه: خانم مریم انصاری


دوشنبه، 14 فروردین (3 آوریل2023) ساعت 17:30 به وقت ایران، 16 به وقت اروپای مرکزی و 15 به وقت لندن.

@hamgamijds