بیانیه جمعی: استقبال از تشکیل همگامی پنج تشکل جمهوری خواه سکولار دمکرات

از تشکیل بلوک همگامی که از ائتلاف پنج تشکل جمهوری خواه سکولار دمکرات است استقبال میکنیم

ضرورت همگرایی جمهوری خواهان سکولار دمکرات 

در شش ماه گذشته شاهد برآمدن ابر جنبش “زن زندگی آزادی” که امروزه میتوانیم آنرا جنبش انقلابی نوین ایران بنامیم، بوده ایم که توازن قوا‌ را به نفع جنبش گذار از جمهوری اسلامی در حد معناداری تغییر‌ داده است. توان دینامیک این انقلاب بخشی از پایه های نظام را فروریخته و‌ روز به روز اقشار و‌ تعداد بیشتری از جامعه مدنی منجمله دانش آموزان، زنان، جوانان، اتنیکها، دانشجویان، معلمان، کارگران، کشاورزان، بازاریان، پزشکان، وکلا، هنرمندان، نویسندگان، سینماگران، بازنشستگان و تمامی دیگر اقشار را فعالانه به پشتیبانی از خود وارد میدان مینماید. پر واضح است که توان افزایی این جنبش، ضرورت پایه ای برای گذار میباشد. 

از ضعفهای قابل مشاهده در این جنبش فراگیر، عدم توازن ضروری در وجه سلبی و ایجابی آن، یعنی عدم وجود یک چشم انداز روشن پس از گذار و همچنین هماهنگی گسترده تر و‌ ایجاد شورای رهبری در داخل کشور میباشد. ما امضاء کنندگان این بیانیه بر این باوریم که در تحلیل نهایی شکل گیری “ثقل جمهوری خواهی” میتواند به این امر از طرق زیر یاری رساند:

۱. این ثقل به تقویت نیروی گذار به سکولار دمکراسی پایدار، به تحرک بیشتر اقشار مردد ‌‌به سمت گذار در جبهه مردم، به ریزش بیشتر در جبهه استبداد حاکم و همچنین تحمیل انتقال قدرت و یا به زیر کشاندن نظام یاری میرساند. 

۳. این ثقل به افزایش بردارهای مدنی، صنفی و اعتراضات اجتماعی برای عبور از حکومت قرون وسطایی و همچنین ایجاد چشم اندازی روشن از نظام سکولار دمکرات آینده و‌ قواعد بازی پس از گذار کمک شایانی مینماید.

اگر چه وزن داخلی این ثقل قطعا عاملیت اولیه دارد، ولی وزن این ثقل در خارج از کشور نیز پر اهمیت میباشد. 

۴. ما امیدواریم که این ثقل جمهوری خواهی در خارج از کشور بتواند به شکستن فضای تک صدایی و پوپولیستی درون اپوزیسیون پایان بخشد ‌‌و به ایجاد صدای نیرومند ‌‌واقعی سکولار دمکراسی مبتنی بر حقوق بشر، حفظ محیط زیست و حفاظت از حقوق حیوانات، حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی سرزمینی، رفع همه تبعیض‌ها در ساختاری غیر متمرکز، نفی حکمرانی ولایی، موروثی، مادام العمری و ایدئولوژیک و همچنین حفظ پلولاریزم پیش و پس از گذار از جمهوری اسلامی کمک بی بدیلی بنماید. 

۵. ما امضاء کنندگان معتقدیم که “ثقل جمهوری خواهی” این توان را خواهد داشت تا نقش محوری، در جلوگیری از باز تولید استبداد پس از گذار از جمهوری اسلامی را ایفا نماید. 

۶. ما امیدواریم که این ثقل بتواند شکاف بین مجموعه نیروهای جمهوری خواه را با بخش بزرگتر در جامعه که خواهان جمهوری سکولار دمکرات میباشند، پر کرده و نیروی اجتماعی قویتری را ایجاد نماید. 

چنین ثقل جمهوری خواهی با همگرایی احزاب و تشکل های جمهوری خواه سکولار دمکرات، تشکل‌های اتنیکی، شخصیت ها، کنشگران منفرد، شبکه ها، انجمن های دمکراتیک جمهوری خواه، تشکل های مدنی و تخصصی باورمند به جمهوری در داخل و‌ خارج از کشور‌ میتواند نقش تعیین کننده ایی داشته باشد. 

تشکیل همگامی ۵ تشکل، حزب، و سازمان جمهوری خواه سکولار دمکرات گامی درخشان در ایجاد یکی از بلوکهای ثقل جمهوری خواهی (یعنی بلوک تشکل‌های سیاسی جمهوری خواه سکولار دمکرات) میباشد. بلوکهای دیگر عبارتند از اتنیکها، مجموعه شخصیت ها، شبکه ها، انجمن های کشوری جمهوری خواه و تشکل‌های مدنی و تخصصی. تشکیل ثقل داخل کشور تابعی از شرایط داخل کشور است و طبعا همکاری غیر تشکیلاتی داخل و خارج از کشور برای پیشبرد کل حرکت ضروری خواهد بود. تشکیل بلوکهای دیگر همگرایی جمهوری خواهان متشکل از شخصیتها، منفردین، شبکه ها، انجمن های جمهوری خواه، تشکل های مدنی و ‌تخصصی می باشند که میتوانند گام مهمی بسوی همکاری بلوکهای جمهوری خواه سکولار دمکرات باشند و شرایط را برای گام مهم نهایی جهت همکاری بیشتر و ایجاد ثقل جمهوری خواهی و تاسیس مرکز همکاری جمهوری خواهان فراهم کنند. رسانه ها با ایفای نقش ناظر می‌توانند ضمن استقلال از بلوکهای جمهوری خواهی به تقویت ثقل جمهوری خواهان کمک کنند.

ما امضا کنندگان این بیانیه که اکثرا از امضا کنندگان بیانیه ۶۷۳ جمهوری خواه سکولار‌ دمکرات میباشیم، ضمن فعالیت در سطح کنشگران جمهوری خواه و شبکه های اجتماعی و‌ همسو‌ با‌ برخی شخصیت ها ضمن استقبال از تشکیل همگامی به دست اندرکاران آن صمیمانه تبریک می گوییم. امیدواریم با ایجاد این بلوک گامهای استوارتری در جهت ایجاد “ثقل جمهوری ‌خواهی” برداشته شود. 

۱. کوروش پارسا، یکی از‌ امضاکنندگان کنندگان بیانیه ۶۷۳ نفر، فعال شبکه ای جمهوری خواه سکولار‌دمکرات، آمریکا

۲. امیر نیلو، یکی از امضاکنندگان بیانیه ۶۷۳ نفر، فعال جمهوری خواه، سوئد

۳. محمود رجبلو، یکی از امضاکنندگان بیانیه ۶۷۳ نفر ، فعال شبکه ای جمهوری خواه سکولار دمکرات، کانادا

۴. آرش سلیمانی، یکی از امضا کنندگان بیانیه ۶۷۳ نفر، فعال شبکه ای جمهوری خواه سکولار دمکرات ، انکلستان

۵. الن اکباتانی، کنشگر و تحلیلگر سیاسی، یکی از ۶۷۳ نفر، آمریکا

۶. محسن نژاد، کنشگر‌و‌تحلیلگر‌سیاسی، یکی از امضا کنندگان بیانیه ۶۷۳ نفر جمهوری خواه سکولار دمکرات

۷. دکتر سعید رضا راد، یکی از امضاکنندگان بیانیه ۶۷۳ نفر، فعال سیاسی جمهوری خواه سکولار دمکرات

۸. مهندس رضا سعیدی ، فعال سیاسی جمهوری خواه سکولار دمکرات

۹. سهند افشارا، یکی از امضاکنندگان بیانیه ۶۷۳ نفر، فعال سیاسی جمهوری خواه، کانادا

۱۰. شاپور بهرامی، یکی از امضاکنندگان بیانیه، کنشگر و فعال سیاسی، آمریکا

۱۱. حمید آصفی، روزنامه نگار و فعال سیاسی جمهوری خواه ملی ، ایران

۱۲. اسماعیل طبیبی، بازنشسته NIH, امریکا

۱۳ . عباس روحانی، فعال سیاسی، آمریکا

۱۴. احمد نجاتی، کنشگر سیاسی، آمریکا

۱۵. مریم اهری، فعال سیاسی و حقوق بشر، آمریکا

۱۶. داوود احمد لو، فعلی سیاسی جمهوری خواه، بلژیک

۱۷. دکنر‌محسن قائم مقام، فعال سیاسی ملی، آمریکا

۱۸. فاطمه سنبل، فعال سیاسی، سوئد

۱۹. حسن جعفری، کنشگر سیاسی، آلمان

۲۰. اسماعیل صفرزاده، فعال سیاسی، یکی از امضاکنندگان بیانیه ۶۷۳ نفر، فعال شبکه ای جمهوری‌خواه

۲۱. دکتر امیر‌خدیر، فعال سیاسی، عضو‌سابق مجلس شورای ‌ملی‌ کبک، کانادا

۲۲. فروزا پورکی، استاد بازنشسته دانشگاه رون در نیوجرسی، آمریکا

۲۳. پروین ملک، فعال جنبش زنان، آمریکا

۲۴. تامران هامون، هنرمند، ایران

۲۵. دکتر منصور فرهنگ، استاد پیشین روابط بین‌الملل در دانشگاه بنیگتون، آمریکا

۲۶. فریدون راد، فعال سیاسی و از امضا کنندگان بیانیه ۶۷۳ جمهوری خواه دمکرات، آمریکا

۲۷. حسین سعیدفر، فعال جمهوری خواه سکولار دمکرات،

۲۸. اسماعیل زرگریان، کنشگر سیاسی، سوئد

۲۹. سعید یاوری، مهندس تاسیسات، فعال سیاسی جمهوری خواه، ایران

۳۰. وهاب انصاری، کنشگر سیاسی، آلمان

۳۱. مهرزاد نکوروح، مدیر برنامه، استاد دانشگاه و فعال سیاسی، فرانسه

۳۲. داوود غلام آزاد ، فعال سیاسی، آلمان

۳۳. فرهاد رمضانی، کنشگر سیاسی

۳۴. ناهید تهرانی، فعال سیاسی، آلمان

۳۵. محمود پارسایی، فعال سیاسی، کانادا

۳۶. جلال علوی نیا،مترجم و‌ناشر، فرانسه

۳۷. مرتضی داور، کنشگر سیاسی

۳۸. محمد سلیمانی، فعال سیاسی، آلمان

۳۹. مرتضی تهیدست، فعال سیاسی، آلمان

۴۰. مجید عبدالرحیم‌پور، فعال سیاسی، آلمان

۴۱. یوسف جاهد، از امضا کنندگان بیانیه، جمهوریخواه سکولار دمکرات، سوئد

۴۲. گلنوش‌غفوری، جمهوری‌خواه سکولار دمکرات، فرانسه

۴۳. مهدی معظمی، سوسیال دمکرات، فعال سیاسی و حقوق بشری، آلمان

۴۴. عادل اسدنیا، از امضاکنندگان بیانیه ۶۷۳ نفر، فعال سیاسی، سوئد

۴۵. بیژن شیروانی، از امضا کنندگان بیانیه ۶۷۳ نفر، فعال سیاسی، استرالیا

۴۶. کامی کوشانی، فعال سیاسی، آلمان

۴۷. محمد دشتی، فعال سیاسی، فوتبالیست پیشکسوت پیشین

۴۸. منوچهر گلشن، کنشگر سیاسی، نروژ

۴۹. هایده داهی، کنشگر سیاسی، بلژیک

۵۰. عادل عبیات، کنشگر سیاسی، آلمان

۵۱. سعید مقیسه ای – فعال حقوق بشر – ایتالیا

۵۲. هوشنگ قهرمانلو، کنشگر سیاسی، کانادا

۵۳. فریدون بابایی خامنه، استاد بازنشسته دانشگاه مونترال، کانادا

۵۴. حسن نایب هاشم، کنشگر حقوق بشر، اتریش

۵۵. شعله زمینی، کنشگر حقوق زنان، اتریش

۵۶. میلاد محمدنژاد، فعال سیاسی ملی گرا، جبهه ملی ایران- ایران

۵۷. رضا ترابی، کنشگر سیاسی، کانادا

۵۸. رضا علوی، تحلیلگر سیاسی، امریکا

۵۹. ابوالقاسم قدسی، کنشگر سیاسی، بلژیک

۶۰. عادل اسکندریان، کنشگر سیاسی، آمریکا،

۶۱. کمال رحمانیان، کنشگر سیاسی، سوئد،

۶۲. سیروس‌شادمان، فعال سیاسی، امریکا

۶۳. علی فتاح، کنشگر سیاسی، استرالیا

۶۴. احمد صابری، فعال سیاسی، آمریکا

۶۵. هوشمند احسانی، استرالیا

۶۶. محمد طباخیان، فعال سیاسی، استرالیا

۶۷. شهره درودی، فعال حقوق زنان، آمریکا

۶۸. حسن توانا، فعال سیاسی، گرجستان

۶۹ – بهرام راستا، فعال سیاسی، آلمان

۷۰ – مهران دیوان بیکی، فعال سیاسی، آمریکا

۷۲- پرویز زندی نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه(بازنشسته)، ايران. امضای متن چنج دات اورگ

۷۳. بهمن نیرومند، فعال سیاسی، المان

۷۴. محمد عبدی، سوئد

۷۵. هانری نحرینی، امریکا

۷۶. محمد تکوک، فرانسه

۷۷. رضا روغنی، اسپانیا

۷۸. شیوا راد، المان

۷۹. احمد مشعوف، کانادا

۸۰. درویش رنجبر، امریکا

۸۱. میهن فرهنگیان، ایران

۸۲. نینا فرهنگیان، مقدونیه

۸۳. رضا افشاری، امریکا

۸۴. مسعود شب افروز، امریکا

۸۵. حمید شیرازی، امریکا

۸۶. جواد زارعی، استرالیا

۸۷. جعفر صدیق، نیکاراگوئه

۸۸. عسل عابدی، ایران

۸۹. انور‌میرستاری، بلژیک

۹۰. علی فروزنده، المان

۹۱. بهرام مولایی، بلژیک

۹۲. بهرام امامی، سوئد

۹۳. عادل اسدی، سوئد

۹۴. محسن حمیدیان، کانادا

۹۵. مصطفی کمالی، هلند

۹۶. طاهر جمال، آمریکا

۹۷. باقر احمدی، فعال سیاسی، فرانسه

۹۸. مریم تیموری، فعال سیاسی، آلمان

۹۹۰ فرامرز فرجی، فعال سیاسی، کانادا

۱۰۰- رضا دلقوی، فعال سیاسی ، امریکا

۱۰۱- ایاز آسیم، ایران

۱۰۲- علی بهبهانی، فعال سیاسی ، آلمان

۱۰۳- شهین حیدری، فعال حقوق زنان، رنگین کمانی جنسی، جنسیتی، آمریکا

۱۰۴. سیروس‌میرزایی، پزشک‌ مدافع حقوق بشر، اتریش

۱۰۵- مهرناز ضعف، فعال سیاسی، کانادا

۱۰۶- الیوسات جمشیدی، فعال سیاسی، سوئد
۱۰۷- احمد بابایانی، فعال سیاسی، بلاروس ،

۱۰۸- اشکبوس طالبی، روانشناس و جمهوری خواه، قشقایی، امریکا

۱۰۹- پریسا اعظمی، فعال سیاسی، آلمان

۱۱۰- رضا کریمی ، فعال سیاسی، سوئد

۱۱۱- بهرام ضیایی، فعال سیاسی، آمریکا

۱۱۲- فرزین نظیری، آمریکا

۱۱۳- افسانه پورمحمدی، ایران